107 comments

 • Peeta S.
  20/07/2019 03:32

  jai hind y

 • Raja B.
  20/07/2019 01:50

  Jai Hind 🇮🇳

 • Balbeer S.
  19/07/2019 19:21

  Jai hind

 • Dhapa V.
  19/07/2019 16:16

  100salam

 • Yanshie Y.
  19/07/2019 14:08

  I proud of Indian army God bless you

 • Sagar S.
  19/07/2019 13:32

  जय हिन्द

 • Joy M.
  19/07/2019 12:36

  Jai Hind sir g

 • Mitudas V.
  19/07/2019 11:25

  JAI BHARAT BHARAT BHAGEY VIDAHATA

 • Rajesh K.
  19/07/2019 10:11

  Jai hind

 • Jeetendra K.
  19/07/2019 04:23

  Jay jawan

 • Madhusudan G.
  18/07/2019 13:45

  Jai hind

 • Alpesh S.
  18/07/2019 13:38

  Jay hind

 • Ritu S.
  18/07/2019 06:26

  Salute sir g

 • Promod C.
  17/07/2019 18:02

  Jai Jawan

 • Kaku T.
  17/07/2019 17:09

  Jai Hind Jai Jawan very nice

 • Mohd I.
  17/07/2019 15:11

  Super

 • Taphansi T.
  17/07/2019 10:33

  Jai Hind jai Jawan

 • Ankit R.
  16/07/2019 16:03

  I love my Indian army

 • Arn B.
  16/07/2019 12:38

  Jai hind

 • Shailesh R.
  16/07/2019 00:40

  Jay hinda sar

Stay informed and entertained, for free with myBrut.

Stay informed and entertained, for free with myBrut.

switch-check
switch-x
By continuing, you agree to receive emails from Brut.