253 comments

 • Sachin A.
  19/07/2020 09:42

  proud to be hubballi Dharwadian..

 • Biswanath C.
  28/02/2019 05:53

  Jai hind

 • Ram P.
  28/02/2019 02:12

  Good👍

 • Raj L.
  28/02/2019 02:09

  जय हिंद

 • Kishor T.
  28/02/2019 01:36

  Jai hind Jai bharat

 • Bharata D.
  27/02/2019 16:32

  Jai hind

 • Tejpal T.
  27/02/2019 10:43

  Bharat Mata Ki Jai

 • Balam S.
  27/02/2019 09:15

  Jai hind

 • Majeed K.
  27/02/2019 08:43

  🙏🇮🇳🌹

 • Hemant S.
  27/02/2019 04:57

  Jai hind.

 • Pankaj K.
  26/02/2019 18:39

  Proud of you

 • Haresh R.
  26/02/2019 16:10

  Jay hind

 • Dabang R.
  26/02/2019 14:55

  Jai hind

 • Ramjit M.
  26/02/2019 14:06

  I Love Jan hind

 • Ashutosh S.
  26/02/2019 08:45

  Salute hai aapko

 • Dilip S.
  26/02/2019 08:22

  Jai hind Jay

 • Surya K.
  26/02/2019 04:56

  Jay hind

 • Rasmi R.
  26/02/2019 02:32

  Nice

 • Kartik K.
  26/02/2019 01:17

  Jay hind jay bharat

 • Naina H.
  25/02/2019 16:17

  Jai hind

Stay informed and entertained, for free with myBrut.

Stay informed and entertained, for free with myBrut.

switch-check
switch-x
By continuing, you agree to receive emails from Brut.