224 comments

 • Gagan B.
  09/01/2017 17:06

  Amandeep Singh moolchand

 • Karan M.
  09/01/2017 17:12

  ye le ab tu participate kar sakega 😂

 • Abhishek D.
  09/01/2017 17:12

  �l 🌝🤓

 • Prateek B.
  09/01/2017 17:18

  Anshul Kushwaha bhai tre gaaun Saharanpur ki h..😂

 • Varun G.
  09/01/2017 17:20

  Well done indiaa finally equality on right track

 • Satvik G.
  09/01/2017 17:20

  jaa bhai...

 • Harnish A.
  09/01/2017 17:22

  Puja Das

 • Shabnam L.
  09/01/2017 17:24

  Good approach...

 • Kshitij P.
  09/01/2017 17:25

  Guess who😂😂😂😂😂🔥

 • Aradhya R.
  09/01/2017 17:26

  Amazing initiative 😊

 • Swarnadeep C.
  09/01/2017 17:28

  bhi jayega ekdin 🔥

 • Basant K.
  09/01/2017 17:30

  Saharanpur hahaha

 • Garry G.
  09/01/2017 17:31

  ye wahi hai????

 • Mangesh T.
  09/01/2017 17:32

  finally someone for

 • Vishal M.
  09/01/2017 17:34

  bunty naam h 😂😂😂😂

 • Erin C.
  09/01/2017 17:35

  Man = woman Woman = man ? 😂😂😂😂 Yes sure y nat

 • Puneet G.
  09/01/2017 17:36

  Tere shehar se b aaye h

 • Keen J.
  09/01/2017 17:41

  Great to see the new mindset of our society ✌️✌️✌️✌️👏👏👏 😇😇

 • Saurabh G.
  09/01/2017 17:44

  Gurav gavala bolun ikde tar nay gele? 🤔t?lt hou shakta na? 🤔

 • Faiyaz A.
  09/01/2017 17:44

  le bhai ab tu bhi participate kr le