3611 comments

 • Pooja T.
  24/09/2020 05:50

  Great lawyer of India Dr. A P Singh G, zindavad zindavad zindavad zindavad zindavad zindavad zindavad zindavad zindavad zindavad zindavad zindavad zindavad zindavad zindavad

 • Monoj M.
  02/04/2020 17:17

  Chudu miya

 • Shivam S.
  02/04/2020 16:53

  Agar ishki beti ke sath ho tub ishse pucha jayega kaha thi beti teri

 • Prakash P.
  02/04/2020 16:32

  Madar chod tare baT hote to

 • Paul S.
  02/04/2020 15:38

  Mother chod

 • Naryan G.
  02/04/2020 15:33

  बिल कुल सही है

 • Dilip K.
  02/04/2020 15:25

  Iski beti ke sath v hona chahiye

 • Nagendra S.
  02/04/2020 15:10

  Madherchod iske beti bahan kaha hai

 • Rajiv P.
  02/04/2020 14:58

  Isko v fasi honi chahiye

 • Mahesh B.
  02/04/2020 14:35

  I

 • Mahesh B.
  02/04/2020 14:34

  Up s i lo

 • Monoj M.
  02/04/2020 14:31

  Scoundrel

 • Nilamani P.
  02/04/2020 14:21

  Madar chod kutta a p shingh

 • Prakash A.
  02/04/2020 14:21

  Madarcod

 • Raju C.
  02/04/2020 13:56

  Juta se mariye bhosari wala ko

 • Sandeep M.
  02/04/2020 13:51

  Mc

 • Chandra K.
  02/04/2020 13:16

  Chori chud tari ghar me betiyan hi ki nahi

 • Sandeep T.
  02/04/2020 12:41

  चोर है

 • Sahil S.
  02/04/2020 12:35

  Think if she was ur daughter then also u will support those guilty saram kor 😠😠😠😠

 • Dipak K.
  02/04/2020 12:34

  Good