Harmanpreet Kaur, Harmanpreet Kaur run-out, India vs Australia

Harmanpreet Kaur, Harmanpreet Kaur run-out, India vs Australia, Women's T20 World Cup 2023, Harmanpreet Kaur MS dhoni, Harmanpreet Kaur stats, Harmanpreet Kaur jersey, Harmanrpeet Kaur angry

Harmanpreet Kaur, Harmanpreet Kaur run-out, India vs Australia, Women's T20 World Cup 2023, Harmanpreet Kaur MS dhoni, Harmanpreet Kaur stats, Harmanpreet Kaur jersey, Harmanrpeet Kaur angry

avatar
Brut.