119 comments

 • Joseph V.
  02/25/2021 16:55

  Amanda Biggs

 • Jas A.
  01/02/2019 06:15

  Go away . Dickheads

 • Jet L.
  01/01/2019 04:13

  Gem

 • Nilce V.
  01/01/2019 04:11

  olha 😘

 • Huỳnh V.
  01/01/2019 03:32

  BáșĄch HáșŁo make-up sÆ°ÆĄng sÆ°ÆĄng đi Sapa thui mn ÆĄi

 • Juan M.
  01/01/2019 01:52

  Yo đŸ˜đŸ€˜đŸ–’

 • Rosana R.
  01/01/2019 00:18

  Auke no entiedo lo q dicen me encantan

 • Alfonso R.
  12/31/2018 23:46

  Murher

 • Eliana R.
  12/31/2018 22:43

  FĂĄbio Machado Ferreira

 • Felipe P.
  12/31/2018 19:54

  miraaaaaa

 • Mumu K.
  12/31/2018 19:10

  konta posondo ekbar bol😛😛

 • Jaqueline B.
  12/31/2018 19:05

  Olha Regiane Fratus

 • Muhammad U.
  12/31/2018 17:55

  DEAF Video Good Hello Salam

 • Aia F.
  12/31/2018 17:35

  Anne Prior

 • Zena C.
  12/31/2018 16:50

  : Eto yung sinasabi ko sayo kagabi.

 • Md S.
  12/31/2018 14:53

  Where are you place

 • Md S.
  12/31/2018 14:53

  Hello

 • Md S.
  12/31/2018 14:53

  Hello

 • Md S.
  12/31/2018 14:53

  Hello

 • Elva S.
  12/31/2018 06:07

  Benjamin Adame me lo podrías traducir por fitas! 😉

Stay informed and entertained, for free with myBrut.

Stay informed and entertained, for free with myBrut.

switch-check
switch-x
By continuing, you agree to receive emails from Brut.